Om master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn er en spennende og dagsaktuell studieretning, med mye praksisrettet undervisning. Studiet gir innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen, og samfunnskontekstens betydning for entreprenørskap. Temaer som står sentralt i studiet er lokal- og regional utvikling, næringsutvikling på ulike nivå og innenfor ulike sektorer, og teoretisk forståelse for nyskaping og innovasjon gir en naturlig faglig tyngde til disse prosessene. Studentene tilegner seg også forståelse for verdiskapingen som skjer i samhandlingen mellom det offentlige, næringslivet og akademia. Blant annet gir emnet Prosjekt Entreprenørskap studentene en direkte forståelse av denne samhandlingen da studentene skal gjennomføre et prosjekt i samarbeid med en aktuell virksomhet.

Gjennom to semestre kun tiltenkt arbeid med egen masteroppgave, får man muligheten til å gå i dybden på et tema som man interesserer seg for. Tidligere studenter har gode erfaringer fra å skrive masteroppgave i samarbeid med bedrifter og organisasjoner. Dette gir dem en innsikt i reelle problemstillinger og en tett kobling med praksisfeltet allerede før fullført studieforløp.

Sjekk ut studiet her!

Advertisements