Studieaktiviteter

Også utenom linjeforeningen har vi et godt studiemiljø, både sosialt og faglig. Første- og andreklasse har tilgang til en egen felles lesesal, noe som knytter studentene tettere sammen på tvers av kullene og bidrar til en sosial skolehverdag. Flere av studentene engasjerer seg aktivt i Technoport, Spark* og Start NTNUs spennende arrangementer. Rundt om i Trondheim er det ofte relevante foredrag og frokostmøter man kan delta på, som i co-workingspacene DIGS og Work-Work, og gjennom nettverk som MIN (Midtnorsk innovasjonsnettverk) er det enkelt å holde seg oppdatert på det som skjer i entreprenørskaps- og innovasjonsmiljøet i Trondheim.

Advertisements